Bokad, Internationell dykövning 8 oktober - 22 oktober